Menu
Show the sharing tools

De toekomst van de runderproductie in België

Kabinet van Willy Borsus
Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw
 
op 16 décember 2016

Deze vergadering werd op initiatief van het kabinet van Minister Willy Borsus bijeengeroepen om na te denken over de toekomst van de runderproductie in België.
Rond de tafel debatteerden verschillende betrokken partijen:

 • Experts van de Minister
 • De drie HORECA federaties van België (waaronder Dhr. Marchal voor HORECA Wallonië)
 • Euro-Toques België, referentievereniging van ambachtelijke keukenchefs: (waaronder Voorzitter Castadot en Secretaris Votquenne)
 • FWA en FEBEV
 • Boerenbond
 • Supermarkten: Metro en Horeca Totaal
 • BRA

Algemene vaststelling

 • Statistieken tonen aan dat het verbruik van rundvlees met 3% daalt terwijl de verkoop van gevogelte en vissen aan het stijgen is.
 • Rundvlees is het vlees dat aan het grootste verlies lijdt in termen van verkoop.
 • Proportioneel vertegenwoordigt de verkoop van rundvlees in de restauratie 10% van de totale vleesverkoop.
 • Een imagotekort en een val van het verbruik is bijzonder zichtbaar in de productie van Belgisch Witblauw.


Fokkers van Belgisch Witblauw hebben de laatste jaren veel inspanningen geleverd     

 • Er bestaat vandaag een heel grote verscheidenheid aan productie.
 • Steeds meer aandacht wordt gegeven aan het dierwelzijn.
 • Het gebruik van antibiotica is sterk gedaald.
 • De traceerbaarheid is één van de beste in Europa.
 • De fokkerijtechnieken zijn milieuvriendelijker geworden.
 • Het toevoegen van omega 3-rijke lijnzaad aan de voeding.

Wat beïnvloedt het verbruik van BWB?

De HORECA sector en Euro-Toques identificeren volgende factoren:

 • De grootte van de beschikbare stukken.
 • Het gebrek aan smaak.
 • Vlees dat niet geschikt is aan het « rijpingsproces ».
 • Moeilijke bevoorrading van edele stukken.
 • Geen informatie over bovengenoemde diversiteit.
 • Een duidelijk gebrek aan communicatie en promotie.

 
FWA en FEBEV:

 • Betreuren dat de HORECA sector te lang genereerd is.
 • Stellen vast dat die sector de beste communicatiedrager is naar het publiek toe.
 • Betreuren dat al de geleverde inspanningen om de fokkerij aan te passen aan de opmerkingen tegenover het BWB ras niet gecommuniceerd zijn.
 • Onderlijnen het evident gebrek aan communicatie en promotie naar het publiek toe.

Voorstellen voor de toekomst

 • De HORECA sector en Euro-Toques België stellen voor dat fokkers zich buigen over de productie van een nieuw BWB vlees uitsluitend voorbehouden aan de sector.
 • Euro Toques België stelt voor dat de BWB benaming niet meer gebruikt wordt om de verwarring te vermijden met een benaming die de gunst van het grote publiek heeft verloren.
 • Fokkers zouden zich ertoe verbinden een aangepaste fokkerijformule uit te vinden die de HORECA sector zou tevredenstellen voor zoverre deze zich aan de regels houdt.

 
Ik dank U voor uw bijzondere aandacht.
Met hartelijke groeten